Losowy

Wsparcie unijne na szkolenia

Spis projektów, które będą miały przyznaną subwencję w obecnym roku:Całościowe uproszczenie modeli B2B w zakresie działalności sprzedaży elektronarzędzi, narzędzi i osprzętu, maszyn i urządzeń przemysłowych dzięki wdrożeniu procesu B2BWszechstronne unowoczesnienie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie E-

Czytaj więcej...

Wsparcie unijne na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Spis projektów, które będą miały przyznaną subwencję w obecnym roku:

Całościowe uproszczenie modeli B2B w zakresie działalności sprzedaży elektronarzędzi, narzędzi i osprzętu, maszyn i urządzeń przemysłowych dzięki wdrożeniu procesu B2B

Wszechstronne unowoczesnienie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie E-Diagnostyka - Robert Gromada poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy B2B służącej do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej z partnerami.

Budowa e-usługi AccoWorkers - narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce.

Budowa i zaimplementowanie od a do Z calkowicie nowatorskiej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

Kompletne zaprojektowanie społeczeństwa informacyjnego, wzmocnienie konkurencyjności poprzez zaimplementowanie od a do Z portalu partnerskiego do realizacji modeli B2B w firmie Dial Tone Sp. z o.o.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wynalazek pod nazwa:: Elektromagnetyczne wzbudniki drgań dla konstrukcji inżynierskich (o dużej mocy- duża siła wzbudzania)

Dostosowaniu modelu IT Kancelarii INTERTAX do systemów ITch firm współpracujących w celu usprawnienia wymiany informacji, uławtwienia bieżących kontaktów oraz poprawy bezpieczeństwa przesyłanych danych.

E-system zarządzania produkcją konstrukcji stalowych i Elektroniczny System Ewidencji SPOIN - nowatorskie e-usługi dedykowane branży konstrukcji stalowych.|Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Teleinformatyczny platforma planistyczna i dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Firmą ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CASMIR a jej partnerami i kontrahentami.

Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu - katalizatorów: metatezy, izomeryzacji, cykloizomeryzacji, przeniesienia wodoru.

Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska IT do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem teleinformatycznym placówki oświatowej

Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp procesu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID

Stworzenie i wdrożenie w firmie SENSE consulting sp. z o.o. procesu B2B służącej do zarządzania projektami Klientów oraz świadczenia usług w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

Optymalizacja i automatyzacja przepływu informacji handlowych oraz Stworzenie od nowa innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy F.H. Motorol Kałkus Spółka Jawna a partnerami

Pierwszy w Polsce - innowacyjny, autorski system IT automatyzujący i integrujący procesy biznesowe B2B w branży spedycyjnej pomiędzy Noble Shipping a partnerami biznesowymi

Portal teleinformatyczny dla poszukujących i oferujących usługi w zakresie serwisów technicznych z możliwością zlecania i administrowania zgłoszeń awaryjnych

Rozbudowa Działu Badawczo-Rozwojowego o nowe Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków stosowanych w terapii chorób metabolicznych i neurologicznych

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu w pełni nowatorskiego oprogramowania do kompresji i przesyłania danych o statycznych i dynamicznych elementach dokumentów hipertekstowych.

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z platformy internetowej świadczącej kompleksową elektroniczną usługę w zakresie wsparcia projektowania przestrzeni użytkowej w formacie 3 D.

Wdrożenie interaktywnej platformy wspierającej proces wykończenia wnętrz dla inwestora prywatnego i usługodawców świadczących usługi w zakresie projektowania wnętrz i wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Zaprojektowanie teleinformatycznego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

Opracowanie kompleksowej platformy on-line ds. zarządzania stadami bydła w zakresie żywienia,reprodukcji i dobrostanu dla optymalizacji jakości i rentowności produkcji.

Zaprojektowanie oraz udostępnienie nowoczesnego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań.|Stworzenie platformy umożliwiającej proste i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez osoby starsze oraz rozwój ich kompetencji cyfrowych dzięki innowacyjnemu systemowi filtrowania i prezentacji treści oraz e-learningowi metodą WebQuest

Stworzenie szans długoterminowego rozwoju firmy Motivation Direct Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi.

Technologia zmniejszania zużycia energii na ogrzewanie budynków zbudowanych w technologii ścian o wysokim współczynniku zdolności do akumulacji ciepła w cyklu dobowym

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 Determining a predisposition to cancer

Formalne zgłoszenie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED na terytorium UE, Chin i USA

Wdrożenie dedykowanego modelu informatycznego typu B2B w firmie Simplum w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie elektronicznego rozwiązania klasy B2B optymalizującego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego procesu B2B upraszczającego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.

Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu rozliczeń|Wdrożenie nowego systemu IT w pełni kompleksowego z platformą B2B w firmie Extradach podstawą automatyzacji wymiany informacji z Partnerami biznesowymi.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B integrującego procesy biznesowe przedsiębiorstwa ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej Partnerów.

Wdrożenie platformy E-Kolportaż - narzędzia e-usługowego do automatyzowania oraz integracji modeli zamówień i realizacji usług kolportażu bezadresowego materiałów reklamowo-promocyjnych, z wykorzystaniem technologii mobilnej.

Wdrożenie systemu B2B oraz Reporting Tools - narzędzia działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Proman a partnerami

Wdrożenie procesu elektronicznego typu B2B w firmach: PPHU Tomasz Gibowski, Inter-Cars S.A., Toyota Włochy Sp.J., Toyota Radość Sp.J., Audi Rowiński-Wajdemajer Sp. z o.o.

Wdrożenie modelu klasy B2B wspierającego i optymalizującego procesy ofertowania, zamawiania, fakturowania oraz elektronicznej wymiany danych pomiędzy MIROLA Miszka Spółka Jawna i jej Partnerami

Wdrożeniu innowacyjnego, emergentnego systemu klasy B2B, wspomagającego współpracę spółki Adenina Sp. z o.o. z przedsiębiorstwami działającymi w branży marketingu teleinformatycznego.

Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających powierzchniami sterowymi aparatów podwieszonych”

Wspercie procesu komercjalizacji oraz uzyskanie międzynarodowej ochrony autorskiejdla wynalazku pt. Gen Grainyhead-like 1 i czynnik transkrypcyjny Grainyhead like 1 do zastosowania w regulowaniu ciśnienia krwi u ssaków

Zintegrowany System Informatyczny klasy B2B przeznaczony dla automatyzacji modeli biznesowych w obszarach produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą SSG ENGINEERING s.c. Ireneusz Grzywocz, Jacek Szulc i Partnerami.Tagi: